Polski Ład

 

Jak już Państwu wiadomo, od nowego roku będziemy świadkami wielu zmian w przepisach, związanych z wprowadzeniem rządowego programu Polski Ład . W cyklu artykułów, postaramy się Państwu przedstawić i wyjaśnić najważniejsze z nich. Dzisiaj sygnalizujemy kilka zmian, które znajdą się nowym, Polskim Ładzie.

Likwidacja amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Polski Ład przewiduje wyłączenie od 1 stycznia 2022 r. z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Obecnie odpisy amortyzacyjne od takich składników stanowią koszty. Jednocześnie jednak ich odpłatne zbycie w ramach wykonywania działalności, jak również po ich wycofaniu z firmy, nie generuje przychodu firmowego. Przychody z tego tytułu rozliczane są w pdof * jako odpłatne zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2c ustawy o pdof. W związku z tym zbycie ich po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały nabyte, skutkuje brakiem obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu. Jednocześnie odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnej przed upływem tego okresu, pozwala na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Projekt zakłada, że niezależnie od profilu działalności gospodarczej, w jakiej są wykorzystywane, nieruchomości o charakterze mieszkalnym, nie tylko nie będą one podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Prywatny majątek na usługach firmowych

Jeżeli przedsiębiorca wprowadza do firmy składnik prywatnego majątku, który kupił kilka lat wcześniej, wówczas jego rzeczywista wartość rynkowa w momencie przekazania do firmy jest znacznie niższa niż w chwili zakupu. Jednak dla ustalenia jego wartości początkowej, nie ma to znaczenia. W efekcie, o ile podatnik posiada dowód jego zakupu, to mimo, że na dzień przyjęcia go do używania w firmie ma dużo niższą wartość, amortyzowany jest jak nowy środek trwały.

Od 1 stycznia 2022 r. wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i tak był wykorzystywany, gdy jego wartość rynkowa będzie niższa od ceny nabycia - wówczas to wartość rynkowa będzie wyznaczała jego wartość początkową.

Sprzedaż składnika poleasingowego

Gdy przedsiębiorca, po zakończeniu użytkowania w działalności gospodarczej składnika wykorzystywanego w leasingu operacyjnym, wykupi go do majątku prywatnego, wówczas przychód z jego sprzedaży jest kwalifikowany jako przychód ze sprzedaży innych rzeczy. To oznacza, że gdy nastąpi ono po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, to z tego tytułu w ogóle nie powstaje przychód w pdof. Natomiast nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu przychodów z działalności gospodarczej o przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi stanowiącymi przedmiot umów leasingu operacyjnego, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Wygaszanie karty podatkowej

Polski Ład przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z niej na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą ją kontynuować. Stąd od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania.

*pdof - podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających ze strony w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych. Mechanizm ten można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności.